Dextrophobia Rooms - Sofia

Dextrophobia Rooms

Dextrophobia Rooms

София, Bulgaria

Още в този град →

Dextrophobia Rooms са първите в България real-life room escape games.

There are no reviews for this game yet.

Капацитет: 2-5

Телефон: +359 899 100 502

Адрес:
50B Tsar Samuil, 1000 Sofia

Имейл адрес

Уеб

Facebook

Prices

2 Играч: 30 EUR
15 EUR / Играч
3 Играч: 38 EUR
13 EUR / Играч
4 Играч: 45 EUR
11 EUR / Играч
5 Играч: 53 EUR
11 EUR / Играч

Special Prices

There are no special offers this time
For further information regarding special offers please contact us at info@roomescape.com

Играта предлага забавление, комбиниращо откъсващо от действителността преживяване, интелектуално предизвикателство и отборен дух. Стаята е помещението, в което заедно с отбора Ви (от 2-ма до 5-ма души) ще бъдете заключени. Разполагате с един час да намерите изхода и да излезете. За целта ще трябва да преодолеете предизвикателствата и да решите задачите, които ви поставя заключената в Стаята история.